Twente Academy Young


Project Description

Twente Academy Young is het Wetenschapsknooppunt van de Universiteit Twente. Dzanella Tihic is vanaf de oprichting in 2010 als projectleider betrokken geweest bij dit project. Het Wetenschapsknooppunt zorgt voor verbinding tussen het basisonderwijs en de wereld van wetenschap en techniek. Samen met basisscholen en andere partners organiseert Twente Academy Young activiteiten en doet onderzoek om de kennis en houding ten opzichte van wetenschap en techniek te verbeteren.

De vraag vanuit de opdrachtgevers bij dit project was om kennis en houding ten opzichte van wetenschap en technologie in het onderwijs te veranderen.Bij het oprichten van Twente Academy Young is er een stevig netwerk gevormd met de scholen uit de regio, science centra, bedrijfsleven, pabo’s, gemeenten en andere partners en op nationaal niveau met andere universiteiten en andere instellingen.

Project Details

  • Client:¬†Universiteit Twente, KNAW
  • Tasks:¬†Bedenken en opzetten van een Wetenschapsknooppunt
  • Website:¬†www.twenteacademyyoung.nl