Duurzame Basisscholen

Project Description

Eind 2009 werd door de gemeenteraad van Enschede de langetermijnvisie “Nieuwe Energie voor Enschede” vastgesteld. Hierin is de ambitie “klimaatneutrale basisscholen in 2020” opgenomen. Naast (gebouw) technische aanpassingen, is gedrag de meest belangrijke component in het verduurzamen van een school. In dit programma is aandacht voor gedrag daarom essentieel.

De vraag vanuit de opdrachtgevers bij dit project was om het volledige programma “Duurzame Basisscholen” te ontwikkelen. Het programma richt zich in eerste instantie op de gebruikers van het schoolgebouw (leerkrachtenteam, directeuren en leerlingen). Het programma bestaat uit de educatieve leerlijn, een Slimme Meter en een actiepakket duurzame gedragsmaatregelen. Dzanella Tihic is in 2014 aangesteld als de projectleider van het project.

Project Details

  • Client:¬†Gemeente Enschede
  • Tasks:¬†Programma “Duurzame Basisscholen” ontwikkelen
  • Website:¬†www.enschede.nl